Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

kasprzak88
23:42
5548 e622 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:42
0392 5f83 420
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 09 2018

kasprzak88
17:25
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert

November 28 2017

kasprzak88
16:40
8192 540e 420
Reposted fromintotheblack intotheblack viaMigotliwa Migotliwa
kasprzak88
13:51
4304 7b0e 420
kasprzak88
13:50
kasprzak88
12:18
Reposted fromcolagatji colagatji viahumane humane
kasprzak88
12:17
4624 a92f 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
kasprzak88
12:17
3280 e3ce 420
Reposted fromlele lele viaslowostwor slowostwor

November 25 2017

kasprzak88
17:03
kasprzak88
17:02
4023 f1ef 420
Reposted fromhwmc hwmc viablackheartgirl blackheartgirl
16:40
0814 34ae 420
kasprzak88
16:23
2087 c033 420
Reposted fromtgs tgs viablackheartgirl blackheartgirl

November 23 2017

kasprzak88
13:25
2867 9cae 420
kasprzak88
13:24
5286 588b 420

November 14 2017

kasprzak88
15:52
3311 1f9d 420
Reposted fromlovelife lovelife viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 12 2017

kasprzak88
20:44
Kiedyś szybko nazywałam ludzi "przyjaciółmi". Teraz wiem, że moim przyjaciele to jedynie garstka ludzi. Jestem otwarta na świat, ale nie zaprzyjaźniam się szybko. Nie jest łatwo być moim przyjacielem. Trzeba przedrzeć się przez pozornie irracjonalne zachowania, zrozumieć skrają wrażliwość i szaloną duszę. Ale kiedy komuś się już to uda, kiedy sprawi, że będę bez oporów umiała opowiedzieć mu swoją historię - może być pewny, że pójdę za nim w ogień. Przyjaźń jest dla mnie bardzo ważna. A ludzie, których mogę nazwać "przyjaciółmi"? To ludzie, przy których nie muszę filtrować własnych myśli, są moim odbiciem lustrzanym. Nie muszą być przy mnie zawsze. Wystarczy mi myśl, że są. Wystarczy mi świadomość, że mogę liczyć na ich wsparcie. Wystarczą mi słowa: "uważaj na siebie", "pamiętaj o sobie", "nie zapominaj, że jesteś dla mnie ważna". To są ludzie, którzy cieszą się moimi sukcesami i rozumieją moją pasję życia. Nie klepią mnie po plecach, kiedy zmierzam ku zagładzie własnego życia, raczej wyleją na mnie kubeł zimnej wody, ale zrobią to w taki sposób, że poczuję się jak pod prysznicem zmywającym brudne myśli, a nie jak zmieszana z błotem. Są to pokrętne jak labirynt osobowości, szalone umysły, o wyjątkowo dobrych sercach. Sercach tak pięknych, że dziękuję za nie światu każdego dnia. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia
kasprzak88
20:40
Czasami mija sporo czasu zanim człowiekowi udaje się odnaleźć w sobie odrobinę światła. Ale kiedy to nastąpi, lśni jaśniej niż kiedykolwiek, bo doskonale wie, jak smutne i przygnębiające jest życie w ciemności.
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
kasprzak88
20:37
Zdradę powinniśmy nazywać po imieniu – kurewstwem. Zaś ludzi, którzy zdradzają – pieprzonymi złodziejami. Najbardziej przykre jest w tym wszystkim to, że krzywdzą oni kogoś komu zależało dużo bardziej od nich, a zdradzając kradną raz na zawsze zaufanie do drugiej osoby, nadzieję na szczęście i wiarę w prawdziwą miłość.
(...)
— Rafał Wicijowski
kasprzak88
20:34
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viajesienzycia jesienzycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl