Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

kasprzak88
19:11
6413 f48e 420
Reposted fromdjLangley djLangley viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 22 2017

kasprzak88
20:18
Nazywam się Szymon i mam osiemnaście lat. Jestem w trzeciej, maturalnej klasie tego liceum. Właśnie ją zacząłem. W tym roku szkolnym mam zdać maturę i iść na jakiś zgodny z moimi zainteresowaniami kierunek studiów, prawdopodobnie będzie to prawo, medycyna, informatyka, masturbacja albo mizantropia.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viazabka zabka
kasprzak88
18:58
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viazabka zabka
kasprzak88
18:57
8338 6379 420
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viazabka zabka
kasprzak88
18:56

"(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy."

— Julio Cortázar
Reposted fromundertow undertow viazabka zabka
kasprzak88
18:46
Reposted fromMoonTide MoonTide viazabka zabka
18:46
kasprzak88
18:37
http://40.media.tumblr.com/a13db91ac503c05b67b4583abac0d070/tumblr_nf4usgWmmV1r3kkyco1_1280.jpg
Reposted fromsupernatural supernatural viazabka zabka
kasprzak88
18:37
dear attractive people
Reposted fromDeva Deva viazabka zabka
18:36
8580 96c1 420
Reposted fromNanutka Nanutka viazabka zabka
18:29
8924 5dff 420
Reposted fromRaphayella Raphayella viazabka zabka
kasprzak88
12:47
12:46
2710 b859 420
Reposted fromsokkaswift sokkaswift viazabka zabka
12:24
0842 68bb 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viazabka zabka
12:23
0884 ae5b 420
Reposted fromspitblaze spitblaze viazabka zabka
kasprzak88
08:35
8324 afa2 420
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka

July 17 2017

kasprzak88
14:07
6124 65bb 420
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
kasprzak88
14:05
kasprzak88
13:46
0192 3fde 420
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:46
7191 f9ce 420

xteenage:

cafffeinate:

cafffeinate | beach vibes | you are beautiful (:

following back similar xx

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl