Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

kasprzak88
20:04
kasprzak88
19:55

April 23 2017

kasprzak88
22:14
3686 60a8 420

Nowadays kids are not dumber - they are just louder and more visible
kasprzak88
22:13
kasprzak88
21:42
Reposted fromAJK AJK viawszystkodupa wszystkodupa
kasprzak88
21:42
6246 b669 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawszystkodupa wszystkodupa

April 22 2017

kasprzak88
17:26
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
kasprzak88
16:51
6357 36be 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask

April 21 2017

05:57
kasprzak88
05:56
Inf1nity | via facebook
Reposted fromweightless weightless viadumbscream dumbscream
kasprzak88
05:55
4369 e134 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadumbscream dumbscream
05:54
4049 8c0e 420
05:53
1517 cf62 420

peggymoffitt:

A Bout de Souffle, Jean-Luc Godard, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viadumbscream dumbscream
kasprzak88
05:51
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viadumbscream dumbscream
kasprzak88
05:49
1119 33b7 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahumane humane

April 20 2017

kasprzak88
22:33
3751 0f2b 420
Dante
Reposted frombackground background viabrzask brzask

April 19 2017

kasprzak88
08:15
6226 a3da 420
Reposted fromShini Shini viagdziejestola gdziejestola
kasprzak88
08:15

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagdziejestola gdziejestola
kasprzak88
08:14
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagdziejestola gdziejestola
kasprzak88
08:12
"Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.”
— Stephen King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl