Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

14:47
5455 b942 420
Reposted frombrumous brumous viamole-w-filizance mole-w-filizance
kasprzak88
14:47
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman

September 25 2017

kasprzak88
18:32
kasprzak88
17:25
4946 b18e 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kasprzak88
17:22
7554 f36c 420
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
17:20
5213 9758 420

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv

September 17 2017

kasprzak88
19:08
4152 1d39 420
kasprzak88
19:07
kasprzak88
19:05
kasprzak88
18:48
6309 75d6 420
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viahumane humane
kasprzak88
18:44
2829 62b3 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kasprzak88
18:40
0918 c213 420
Reposted fromsosna sosna viamole-w-filizance mole-w-filizance
kasprzak88
18:34
9947 2095 420
18:33
2500 2f94 420
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 05 2017

22:29
0814 34ae 420

August 25 2017

kasprzak88
06:31
1806 24b6 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viahumane humane
kasprzak88
06:30
7539 eb5c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahumane humane

August 22 2017

kasprzak88
16:00
5534 c48d 420
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaSalute Salute
kasprzak88
16:00
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSalute Salute

August 21 2017

kasprzak88
21:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl