Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

22:53
1419 2448 420
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viabrzask brzask
kasprzak88
22:50
5798 15b6 420
Reposted fromkarahippie karahippie viahumane humane
kasprzak88
22:49
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viahumane humane

February 25 2017

kasprzak88
11:54
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viabrzask brzask
kasprzak88
11:01
1479 ce66 420
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit

February 24 2017

kasprzak88
11:34
2959 0a2c 420
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
kasprzak88
11:34
kasprzak88
11:34
2251 0cd4 420
Reposted fromposzum poszum viabrzask brzask

February 23 2017

23:38
5438 d7f5 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianyaako nyaako
23:36
4839 74d5 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianyaako nyaako
kasprzak88
23:34
5598 b1a7 420
Reposted fromnyaako nyaako
kasprzak88
23:25
3878 36c5 420
kasprzak88
23:23
Prawda potrafi zmienić człowiekowi plany.
— Veronica Roth - Zbuntowana
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianyaako nyaako
kasprzak88
23:16
5534 c48d 420
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vianyaako nyaako
kasprzak88
23:14
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik vianyaako nyaako
kasprzak88
23:08
Złych słów zapomnieć się nie da, ale da się zapomnieć o tym kto je wypowiedział. Ciekawe ile razy pomyślałeś o tym, ze jednak źle się stało ? Ja wiele, ale zawsze wtedy przypominałam sobie i uświadamiałam, że tęsknie, nie za tą osobą, którą teraz jesteś, ale za tą którą kiedyś byłeś. Patrząc na zdjęcia, tez tęsknie, za tym dobrym 'dawniej'. Ale nie chce wracać do przeszłości, zbyt częste wycieczki w miejsca w których byliśmy razem, mogą uszkodzić mój długo wypracowywany spokój wewnętrzny. Nigdy nawet nie będę miała okazji, powiedzieć Ci , jak strasznie Cię nienawidziłam, wtedy, z każdą łza, coraz mocniej. Ale myślę, że wiesz. Obyś wiedział.

— znalezione
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
kasprzak88
00:31
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viahumane humane

February 22 2017

23:52
0403 e9f8 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahumane humane
kasprzak88
19:18
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
kasprzak88
19:16
5369 82e6 420
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl