Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

kasprzak88
11:10
0990 9925 420

June 21 2017

kasprzak88
22:57
4812 ab73 420
Reposted fromkaiee kaiee viaclerii clerii
kasprzak88
00:01
5636 d8da 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 19 2017

kasprzak88
17:14
kasprzak88
17:14
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viaslowostwor slowostwor
kasprzak88
17:14

June 18 2017

kasprzak88
23:00
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viailoveyou iloveyou

June 13 2017

kasprzak88
20:56
4510 a9e3 420
Rupi Kaur

June 12 2017

kasprzak88
19:07
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaslowostwor slowostwor

June 08 2017

kasprzak88
23:04
Reposted fromciarka ciarka viafeedingthesoul feedingthesoul
kasprzak88
22:58
kasprzak88
19:36
9242 4b54 420
Reposted fromheroes heroes viafeedingthesoul feedingthesoul
19:33
2100 4407 420
Reposted fromjecer jecer viafeedingthesoul feedingthesoul
kasprzak88
19:32
0280 c860 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 06 2017

kasprzak88
23:35
7549 8a03 420
always
Reposted fromniee niee viacytaty cytaty

May 29 2017

kasprzak88
21:41

May 27 2017

kasprzak88
22:59
9082 4e26 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
22:56
kasprzak88
22:56
9368 92ac 420
Reposted fromJMB03 JMB03 viabrzask brzask

May 23 2017

kasprzak88
18:22
6554 d6a9 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl