Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

kasprzak88
11:23
7647 7701 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

August 11 2017

kasprzak88
09:16
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacudoku cudoku
kasprzak88
09:07
8209 ecb9 420
"Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie." - Szymborska w liście do Filipowicza
Reposted frompouler pouler viacudoku cudoku

August 10 2017

kasprzak88
12:49
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea

August 09 2017

kasprzak88
17:53
0609 b74f 420
Reposted fromohshit ohshit viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 07 2017

13:12
13:08
8992 8e58 420

August 06 2017

10:01
4255 1225 420

fotojournalismus:

Mexico City, 2003. 

Photographs by Alex Webb

kasprzak88
10:00
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

August 05 2017

kasprzak88
21:29
kasprzak88
18:14
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaguerriera guerriera
kasprzak88
16:11
Ciężko jest być kobietą w okresie reprodukcyjnym. Z jednej strony, myśli się o posiadaniu dzieci. Z drugiej, na lunch miałam M&M'sy.
— Natalie Tran
Reposted fromciociaebi ciociaebi viaguerriera guerriera
kasprzak88
10:57
5433 f26f 420
Reposted fromkaiee kaiee vialittlefool littlefool
kasprzak88
10:44
4509 c7e7 420
Reposted fromverronique verronique
kasprzak88
10:40
And I’ve realized that the Beatles got it wrong. Love isn’t all we need—love is all there is.
— M. Matson
Reposted fromverronique verronique
kasprzak88
10:39
5898 451f 420
Bobby Kennedy campaign, Indiana, 1966.
Reposted fromverronique verronique
kasprzak88
10:36
7526 355c 420
Reposted fromverronique verronique
10:34
2208 115c 420

backflipd:

purifiant:

tommybruce:

The Sun Is Out

2015

Reposted fromLauderdak Lauderdak viaverronique verronique
kasprzak88
10:34
0559 e79b 420
Reposted fromverronique verronique
10:33
5339 22f8 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl